วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย คณะผู้บริหารและครู จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรเทียบโอนฯ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการศึกษา