วันที่ 16 มิถุนายน 2559 (เวลา 13.00 น.) แผนกสามัญ-สัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการรำลึกถึงเกียรติประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่ และรู้รักษ์ภาษาไทย ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค