วันที่ 16 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ นายจำนง ตะวะนิตย์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมงานวันครูจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ณ สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต จ.สระบุรี ภายในงานมีกิจกรรม การสวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมการมอบโล่/เกียรติบัตร/รางวัลดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารและคณะครูที่ปฏิบัติคุณงามความดีโดยผู้บริหาร และคณะครูจาก วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
1. นายจำนง ตะวะนิตย์ รองผู้อำนวยการ 
2. นางวัชราภรณ์ เขียนแม้น ครู คศ.1
3. นางปิยะมาศ ม่วงเปลี่ยน ครู คศ.1
4. นายกฤษณะ สิทธิ์น้อย พนักงานราชการ
5. นางนิลวรรณ ชูก้อนทอง พนักงานราชการ
6. นายยุทธการ เทศเพ็ญ ครูอัตราจ้าง