วันที่12 มกราคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จ.สระบุรี ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการหมู่บ้านศรีปทุม และอำเภอหนองแค ที่ให้ความไว้วางใจนำสมาชิกหมู่บ้านมาดูงานโครงการขีววิถึ ทั้งนี้ขอบคุณทีมงานรองฯสุรเดชที่ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ และขอขอบคุณคณะกรรมการหมู่บ้านศรีปทุม และอำเภอหนองแคที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโครงการขีววิถีของวิทยาลัยการอาชีพหนองแคเป็นอย่างสูง