วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์