วันที่ 15 พฤษภาคม  2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค กล่าวให้โอวาทนักเรียน นักศึกษา ในการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หลังกิจกรรมหน้าเสาธง และต้อนรับ นายวิเชียร ยตะโคตร จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค