วันที่15 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยสิบเอกสุรเดช หมอกสังข์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่น 1/59 เพื่อทำความเข้าใจกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมถึงแนวปฏิบัติต่างของวิทยาลัย "ผู้เรียนอาชีวะคือผู้ทรงคุณค่าของสังคม"