วันที่ 15 มีนาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center thailand 4.0) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม