วัน ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อระลึกถึงครูกวีศรีสยาม โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค