วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และการมอบของรางวัลการประกวดทำพานไหว้ครู โดยได้รับเกียรติจาก นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และครู เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค