วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา และฝ่ายวิชาการ จัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560