วันที่ 14 มีนาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำทีมโดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ออกให้บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วงปิดภาคเรียน ณ โรงเรียน วัดหนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี