วันที่ 14 มีนาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้รับการติดตามจากกาชาดจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามเยี่ยมเยียนนักเรียน นักศึกษาทุนมูลนิธิน้อมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ คือ นางสาวธัญญาเรศ เกตุแก้ว นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 ณ หมู่3 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี