วันที่ 14 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี  โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค