วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานโครงการเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค