วันที่13 กันยายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร "การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559 สงขลาเกมส์" แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน