วันที่ 13 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย ผอ.ยุพา พุกสวัสดิ์ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนแผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หนองแค เพื่อให้ชุมชนใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย