วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นางพันทา สวัสดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษา