วันที่ 13 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพการอาชีพหนองแค ครบรอบ 22 ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ โดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค