วันที่ 12 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแคและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" ในวันที่ 12-16 ตุลาคม 2558 โดยบริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จ.สระบุรี