วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดโครงการอบรมรการเขียนแผนธุรกิจ ให้แก่นักศึกษาเจ้าของธุรกิจ และ ครูที่ปรึกษาธุรกิจ และ การประกวดการเขียนแผนธุรกิจ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค