วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับเชิญ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สอศ. ร่วมเป็นวิทยากร อภิปราย หัวข้อ รูปแบบ วิธีการ แนะแนวการศึกษาวิชาชีพอาชีวศึกษาของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมตรังกรุงเทพฯ โดยมี หัวหน้างานแนะแนวฯ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์จากสถานศึกษา สังกัด สอศ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย