วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับเกียรติจาก พยาบาลวิชาชีพ (อฉช.) อาสาฉุกเฉินชุมชน (1669) โรงพยาบาลหนองแค ให้ความรู้ในโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ และเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ที่ได้รับอุบัติภัย หรือเจ็บป่วยกระทันหัน โดย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค