วันที่ 10 สิงหาคม 2562 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ปีงบประมาณ 2562 "เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ" ระหว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2562 โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค