วันที่ 12 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค