วันที่ 12 เมษายน 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมต้อนรับ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางสุนันทา พลโภชน์ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนประจำหน่วยบริการศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ดุสิตาปิโตเลียม ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี