วันที่11 กันยายน 2558 ผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชาทุกแผนกของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดการประชุมการจัดตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้การเรียน การสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ