วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากรและผู้เข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment: Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 2 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตร การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระหว่างวันที่ 2 – 9 ตุลาคม 2560 2.หลักสูตร การประกอบธุรกิจออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2 – 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค