วันที่ 11 มีนาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยผู้อำนวยการยุพา พุกสวัสดิ์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรจัดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน "กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)" โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอหนองแค นายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อบต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยให้บริการ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมรถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตร โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย