วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 7.30น. ผู้บริหารคณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับท่านนายอำเภอหนองแค นายวิทยา สโรบล และรองผู้กำกับ สภอ.หนองแคพร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ตามโครงการ "นายอำเภอฯ ผู้กำกับฯ เยี่ยมโรงเรียน" ปีงบประมาณ 2558 เพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา