วันที่ 11 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบธุรกิจในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี