วันที่ 11 เมษายน 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมต้อนรับ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธี และนายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอำเภอหนองแค ในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้บริการกับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ดุสิตาปิโตเลียม ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี