วันที่ 10 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ จัดงานประชุมทางวิชาารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง การแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค