วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค กับ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชา เทคนิคการผลิต ณ บริษัทไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด เขตนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี