วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมเดินทางไปส่ง ผอ.ยุพา พุกสวัสดิ์ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา และรองฯอุดม ช่อโถ ณ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ.ปทุมธานี พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัย ทั้ง 2 แห่ง ในช่วงบ่ายบุคลากรทุกท่านร่วมทำกิจกรรมไหว้พระและทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ วัดหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา