วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ปลูกต้นไม้ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ. 2560