วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้ารวมการนิเทศสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในสถานศึกษาจากหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์