วันที่ 10 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ งานอาชีวศึกษาทวภาคี พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา เข้่าศึกษาดูงานสถานประกอบการ ระบบทวิภาคี ณ บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด (ศูนย์สระบุรี) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี