วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรต่อยอด นักศึกษา ปวช.,ปวส./ผู้ที่ทำงาน/ผู้ว่างงาน