วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยได้รับเกียรติจากนายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอำเภอหนองแคเป็นประธานในพิธีเปิด มีการดำเนินกิจกรรมบริการซ่อม บริการสร้าง และบริการพัฒนา อาทิเช่น บริการตรวจซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน มุ้งลวด การสอนระยะสั้น 108 อาชีพ คือ การทำดอกไม้จันทน์ และการทำยาหม่องครีม โดยการศึกษาเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ ศาลาธรรมสังเวช วัดสวนกล้วย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี