วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้ นางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอหนองแค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อรับทราบการดำเนินงานต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี