วันที่ 1 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค งานปกครอง ได้จัดโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองแค ฝ่ายปกครอง สรรพสามิตอำเภอ และทหาร เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา มุ่งเน้นการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขรอบสถานศึกษา และชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการจำหน่ายสุรา และบุหรี่ โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์วิทยาลัยการอาชีพหนองแค