วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วม งานสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ เพื่อให้การจัดการศึกษาระหว่างระดับอาชีวศึกษากับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเชื่อมโยงกันทั้งด้านการบริหาร ข้อมูล การเรียนการสอน การแนะแนวสายอาชีพ ความร่วมมือการจัดทวิศึกษาเป็นต้น ทั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้ร่วมให้ความรู้ในการสอนหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้เข้าร่วมชมงาน อาทิเช่น การทำยาหม่องครีมสมุนไพร , การทำกรอบรูปเคลือบเย็น และ การแกะสลักพวงกุญแจไม้ ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี