วันที่ 8 กรกฏาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมต้อนรับ นายสมชาย จันทร์อินทร์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค