วันที่ 7 กันยายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยนางยุพา พุกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค