วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องลีลาวดี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยได้อธิบาย ชี้แจ้ง กฎระเบียบ และแนะนำสถานที่ แนวทางการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษาใหม่