วันที่ 7 มีนาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของวิยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จวง สนิทวงศ์