วันที่ 7 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดสระบุรี กองบังคับการ ตำรวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ในโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่  5/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ