วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังและแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำนักเรียนระดับ ปวช.1ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา