วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงการ Open House เปิดบ้านสานสัมพันธ์ สานฝันสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเครือข่าย ชุมชน ท้องถิ่น ได้มีโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ การพัฒนานวัตกรรมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ การเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดร้องเพลง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนเครือข่าย ในโอกาสนี้บริษัทไคล แอนท์ส จำกัด โดยนายสุธี สาระขวัญ กรรมการผู้จัดการบริษัท มอบทุนการศึกษาให้กับ นายมนเทียน ฟองสวรรค์ นักเรียนสาขาวิชาซ่อมบำรุง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน สาขางานฝึกฝีมือ ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 และมอบทุนการศึกษาให้กับสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง